YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimali olabileceği her türlü alanda yapılan çalışma yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

İstatistikler değerlendirildiğinde ülkemizde yapı işlerinde meydana gelen kazaların %42'si yüksekten düşmeye bağlı ölümle sonuçlanan iş kazalarını oluşturmaktadır.(Kaynak: İÜ İnşaat Müh. Ali Rıza Akyürek)

 

İlgili yönetmelikte yüksekte çalışma yapacak çalışanların kişisel koruyucu donanımlar ve yüksekte çalışma yaparken dikkat edilecek eğitimler konusu vurgulanmış fakat eğitimi hangi donanıma sahip eğitmenlerin verebileceği hususu konusunda bir atıfta bulunulmamıştır. Medipol Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden alınan eğitici eğitimi sonrası çalışanlara yüksekte çalışma eğitimi verebilecek ve verdiğiniz eğitimi belgelendirebileceksiniz.

 

Ekim 2014 tarihinde verilen yargıtay kararları ve yüksekten düşmeye bağlı ölümlü iş kazaları sonrası hazırlanan bilirkişi raporları incelendiğinde, çalışanların %100 kusurlu bulunması halinde BİLE işveren ve görevli diğer personellere (İş güvenliği uzmanı, Şantiye Şefi vs....) konu ile ilgili eğitim verilmediğinden dolayı tam kusur verildiği artık bilinen bir gerçektir.

Yapılan işin manevi ve hukuki yönü irdelendiğinde yüksekte çalışma eğitimi verilmesi gereklilik olmaktan çıkıp ZORUNLULUK haline gelmiştir.

 

Yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir. Eğitimlerimiz Medipol Üniversitesi’nden Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimini almış uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

 

YASAL DAYANAK:  “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir” gereği ilgililerin alması gereken bir eğitimdir.

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

KATILIMCI  PROFİLİ: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi  :1 gün ( 8 saat )

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar

Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

Düşme durdurma sistemleri

Emniyet alma kuralları (ankrajlama)

Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

Sık kullanılan düğüm çeşitleri

Askıda kalma şoku ve süresi

Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

 

BELGELENDİRME SÜRECİ:

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan kursiyerlere katılım belgesi verilmektedir.

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Merkez: Güzeloba Mh.2291 Sk. Kral Sit.K Blok No:7/8 ANTALYA

Tel :  0505 496 17 43

E-mail:  info@abantalya.com

 

İzmir Şube: Ahmetağa Mh 859. Sk. Söğütlü İş Mrk. Kat:4 No:402 Konak / İZMİR

Tel:  0505 496 17 43

E-mail:  info@abantalya.com

desing by emrecivitci.com

Copyright © AB Antalya Akademi ™ 2020