1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Bu eğitimi başarı ile tamamlayan eğitimciler gerek kendi firmalarında gerekse başka firmalarda bakanlık düzeyinde İtfaiye Daire Başkanlığı veya AFAD'ın verdiği eğitimlerle eşdeğer düzeyde eğitim ve eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verme yetkisine sahip olacaklardır.

 

Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Amacı ;

 

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, Tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, Acil Durum Müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek,verdiği eğitimi belgelendirebilecek.

 

Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;

 

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.

* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.

* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

 

 

 

Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi ;

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 

 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

(1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimini Tamamlayan Kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Almaya Hak Kazanmaktadır.)

 

Yangın Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli ;

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi 5 gün – 45 saattir. 4 gün 36 saat uzaktan eğitim olup, 1 gün – 9 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

 

 

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

 

1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;

 

 • Yanma ve yangını bilir.
 • Yangına sebep olan faktörleri bilir.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
 • Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
 • Söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
 • Temiz hava solunum cihazını kullanır.
 • Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
 • Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
 • Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
 • Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
 • Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
 • Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.
 •  
 • Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar ;
 •  
 • 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;
 • Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
 • Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
 • Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
 • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 • Verim ve kalitenin artmasını,
 • Personelin öz güveninin artırılmasını,
 • Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi aldıktan sonra fabrika veya daha riskli işletmelerde genel yangın eğitimi ve yangın risk analizi hazırlayabilmek için 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi alınması gereklidir.

 

EĞİTİMİN ADI:

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM belgesi verilecektir.

 

 

EĞİTİM SÜRECİ:

 

Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

 

a) Eğitime başlamadan önce, sertifika sürecinde oluşabilecek yazım hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV’si ve nüfus cüzdanın her iki yüzü taranmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek info@tbantalyaakademi.com adresine gönderilecektir.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

g) Sertifikalar, T.C. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanacak olup Medipol üniversitesi rektörü tarafından imzalanacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 

a) En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

 • Yanma ve yangını bilir.
 • Yangına sebep olan faktörleri bilir.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
 • Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
 • Söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
 • Temiz hava solunum cihazını kullanır.
 • Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
 • Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
 • Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
 • Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
 • Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
 • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.
 • Yangın risk analizi yapabilir.
 • 6331 sayılı kanunda geçen bina tahliye tatbikatı yapar ve acil durum ekiplerine eğitim verebilir.
 • Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

YANGIN EĞİTİMİ RESİMLERİMİZ

Merkez: Güzeloba Mh.2291 Sk. Kral Sit.K Blok No:7/8 ANTALYA

Tel :  0505 496 17 43

E-mail:  info@abantalya.com

 

İzmir Şube: Ahmetağa Mh 859. Sk. Söğütlü İş Mrk. Kat:4 No:402 Konak / İZMİR

Tel:  0505 496 17 43

E-mail:  info@abantalya.com

desing by emrecivitci.com

Copyright © AB Antalya Akademi ™ 2020